Skip to content

pl

Dyspozytorzy

KRAJ

Michael MOHR
Transport silosowy krajowy
Tel +43 7612 64026 - 46

michael.mohr@poll-nussbaumer.at

Markus LEITNER
Transport silosowy krajowy
Tel +43 7612 64026 - 17

markus.leitner@poll-nussbaumer.at

europa

Ernst PLASSER
Transport silosowy międzynarodowy
Tel +43 7612 64026 - 34

ernst.plasser@poll-nussbaumer.at

 

Günter VIDMAR
Transport silosowy międzynarodowy
Tel +43 7612 64026 - 43

guenter.vidmar@poll-nussbaumer.at

Aleksander SOJKA
Transport silosowy międzynarodowy
Tel +43 7612 64026 - 48

aleksander.sojka@poll-nussbaumer.at

Marcin Bula
Transport silosowy międzynarodowy
Tel +43 7612 64026 - 38

marcin.bula@poll-nussbaumer.at

Lukasz KONIECZNY
Transport silosowy międzynarodowy
Tel +43 7612 64026 - 36

lukasz.konieczny@poll-nussbaumer.at

intermodalNY

Thomas BUCHEGGER
Transport kontenerowy
Tel +43 7612 64026 - 45

thomas.buchegger@poll-nussbaumer.at

Christopher STROBL
Transport kontenerowy
Tel +43 7612 64026 - 35

christopher.strobl@poll-nussbaumer.at

Lucyna WEICKINGER
Transport kontenerowy
Tel +43 7612 64026 - 13

lucyna.weickinger@poll-nussbaumer.at

WSPARCIE

Anita LAIMBAUER
Dyspozycja - przygotowanie
Tel +43 7612 64026 - 27

anita.laimbauer@poll-nussbaumer.at

Andrea URBAN
Dyspozycja - przygotowanie
Tel +43 7612 64026 - 18

andrea.urban@poll-nussbaumer.at

Irina GHERMAN
Dyspozycja - przygotowanie
Tel +43 7612 64026 – 39

irina.gherman@poll-nussbaumer.at             

Ursula AHAMMER
Dyspozycja - przygotowanie
Tel +43 7612 64026 – 12

ursula.ahammer@poll-nussbaumer.at